Korisničko sučelje:

Korisničko sučelje omogućuje korisnicima prijavu problema te praćenje rješavanja istog sa bilo kojeg računala priključenog na internetski priključak, spajajući se pritom na definiranu internet adresu na kojoj je IKSUZ sustav postavljen. Koristeći se tim sučeljem, korisnik može jednostavno stupiti u kontakt sa predstavnikom ili upraviteljem zgrade te na taj način prijaviti problem ili uočeni nedostatak na zgradi. Osim same nove prijave, putem sučelja, korisnik može pratiti tijek realizacije svih prijava na svojoj zgradi te komunikacijski niz između predstavnika i upravitelja zgrade za svaku pojedinu prijavu. Putem istog sučelja, korisnik zaprima i obavijesti od upravitelja zgrade o planiranim i periodičkim aktivnostima na zgradama. Informaciju o novoj obavijesti korisnik može dobiti i na vlastiti e-mail ukoliko u vlastitom profilu odabere takvu opciju.

 

Administracijsko sučelje:

Administracijsko sučelje omogućuje osobi ili službama nadležnima za rješavanje određenih tipova problema, prikaz svih zaprimljenih prijava razvrstanih skupno ili prema pojedinoj zgradi. Prikazuju se svi podaci o korisniku koji je prijavio problem te sam problem, kao i opis problema kojeg je korisnik prijavio te eventualno fotografija ukoliko je pridodana opisu. Putem sučelja, administrator također vodi svu komunikaciju sa korisnikom vezanu uz određeni prijavljeni problem na zgradi te definira status tekućeg problema, ovisno o fazi rješavanja u kojoj se isti trenutno nalazi. Osim toga, administrator je u mogućnosti obavještavati korisnike o planiranim aktivnostima na pojedinim zgradama. U sučelju se također dokumentiraju sve zaprimljene prijave koje se kasnije uvijek mogu pregledavati i analizirati. Također se na jednostavan način dodaju nove zgrade ili osobe bilo da su u pitanju novi korisnici ili administratori sustava.

 

Mobilna aplikacija:

Mobilna aplikacija omogućuje slične funkcionalnosti kao i korisničko sučelje u Web aplikaciji. U odnosu na korisničko sučelje najveća prednost mobilne aplikacije je u tome što je ista korisniku uvijek na raspolaganju odnosno na dohvat ruke. Putem aplikacije korisnik može određeni problem prijaviti putem pametnog telefona ili tablet računala. Za razliku od korisničkog sučelja kojem se pristupa putem Internet preglednika, a u kojemu prilikom nove prijave korisnik fotografiju novoj prijavi može pridodati isključivo iz vlastite arhive, koristeći se mobilnom aplikacijom istu može dodati i tako da fotografira putem IKSUZ aplikacije. Također, kao i u web aplikaciji, korisnik može pregledati popis problema u njegovoj zgradi te detaljnu komunikaciju po svakom pojedinom problemu. Osim toga putem aplikacije zaprima obavijesti o planiranim ili periodičkim aktivnostima na vlastitoj zgradi, poslanima od strane upravitelja zgrade. Mobilna aplikacija namijenjena je i administratorima odnosno službama za upravljanje zgradama. Koristeći se mobilnom aplikacijom upraviteljima je olakšan terenski dio rada jer putem iste mogu jednostavno dodavati nove prijave u bazu podataka, sa pratećim fotografijama i komentarima.

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih uz IKSUZ aplikaciju stojimo Vam na raspolaganju putem slijedećih servisa